3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden 02/01/1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7. maddesinde tasdik kapsamına alınan konu ve belgeler belirtilmiş, bu konu ve belgelerin tasdikine […]

Haberin Devamı →

KDV Uygulama Genel Tebliği’nin C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI başlığının 1.3. İade bölümünde; … – Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.) Yukarıdaki Tebliğ hükmüne göre vergi dairesi tarafından yapılacak transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında […]

Haberin Devamı →

Azami İade Edilebilir Vergi: KDV Uygulama Genel Tebliği’nin IV. KDV İadesinde Ortak Hususlar başlığında yer alan 1.1. Kapsam bölümünde göre, “bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle […]

Haberin Devamı →