Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru! 27 Temmuz 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi (DBS), yaşanan y…

 

 

TÜRMOB – Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru

 

Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru!

27 Temmuz 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi (DBS), yaşanan yoğunluk nedeniyle kilitlenmiş, beyannameler sisteme girilememiş ve onaylanamamıştır. Bu sorunun tarafımıza yansıtıldığı ilk andan itibaren konu derhal Bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, sorunun çözümü için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ancak, kanuni sürenin son dakikasına kadar sorun giderilememiş, tüm taleplerimize rağmen beyanname verme süresi uzatılmamış, bu suretle içinden çıkılması oldukça güç bir dizi sorun oluşmuştur.

DBS’de meydana gelen sorun nedeniyle bazı beyannameler onaylanamamış, bazı beyannameler -önceki dönemler onaylanamadığı için- sisteme girilememiş, bazı meslek mensupları ise sisteme hiç giriş yapamamıştır.

28/07/2020 tarihinde bu sorunların giderilmesi için süre uzatımının yapılmasının en doğru yaklaşım olacağı yetkililere tekrar aktarılmış, ancak süre uzatımı yapılmamıştır. Bunun üzerine mevcut sorunların nasıl aşılabileceği üzerine görüşmelere başlanılmıştır.

Öncelikle, gönderilen ancak onaylanamadığı için kuyrukta bekleyen beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş sayılacağı İdare tarafından kabul edilmiştir. Bunu takiben, Mart ayı beyannameleri onaylanmadığı için sisteme yüklenemeyen Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi beyannamelerinin durumu değerlendirilmiş, bu durumda olan mükelleflerin beyannamelerinin de daha sonra kanuni süresinden sonra ya da pişmanlık talebiyle verilmesi halinde, kanuni süresinde verilmiş sayılacağı ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edilen zam, faiz ve cezaların vergi daireleri tarafından terkin edileceği kabul edilmiştir.

Yaşanan sorun nedeniyle sisteme hiç giriş yapamayan meslek mensuplarının ve mükelleflerin durumlarının ne olacağı konusundaki görüşmeler devam etmekle birlikte, kanuni süresinden sonra verilen beyannameden sonra vergi dairesine bir dilekçe ile başvurularak, tahakkuk eden zam, faiz ve cezaların terkininin talep edilmesi halinde gerekli işlemlerin vergi dairelerin yapılacağı değerlendirilmektedir.

Beyannamelerin süresinde gönderilememesi nedeniyle vergiye uyumlu mükellef indirimleri ve MUH-SGK uygulanan pilot illerde SGK teşvikleri açısından ortaya çıkan tali sorunların giderilmesi için GİB ve SGK nezdinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Sistemin kullanıma açıldığı günden bu yana ısrarla belirttiğimiz yazılımsal ve donanımsal eksikliklerin giderilmemesi bu sorun yumağının yaşanmasına sebebiyet vermiş, bu sorunun ceremesini yine binlerce meslek mensubumuz ve büro çalışanımız çekmiştir.

Ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte elini taşın altına koyan, her türlü sağlık riskine rağmen kamunun finansmanı için fedakarca çalışan meslek mensuplarımıza reva görülen bu muamelenin kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

İdarenin, kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için bir takım elektronik sistemler kurması elbette mümkün ve olumludur. Ancak, kurulan bu sistemlerin alternatifsiz olması, meslek mensuplarının ve mükelleflerin sadece bir sisteme mahkûm bırakılması son derece yanlıştır. Gerekli önlemler alınmadığı müddetçe, beyannamelerin son günlerinde bu sorunların devam etmesi kaçınılmazdır.

Benzer sorunların bir daha yaşanmaması için, TÜRMOB’un uyarılarına kulak verilmesi, yaklaşmakta olan MUH-SGK vb. uygulamaların gerekli alt yapı düzenlemeleri yapılmadan devreye alınmaması, GEKAP Beyannamesi gibi sahadaki uygulaması fiilen imkansız olan düzenlemelerin yeniden ele alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Meslek mensuplarımız, Odalarımız ve Birliğimiz, ülkemizde yaşanan dijital dönüşümün hayata geçirilmesi için her türlü desteği sağlamışlardır. Bu dönüşümün sahadaki uygulayıcılarının öneri ve eleştirilerine kulak vermek, İdare açısından bir tercih değil zorunluluktur.

Amacımız, gelecekte bu sorunların yaşanmaması, ticari ve ekonomik hayatta bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, tüm ilgili kurumları sorumluluk bilinciyle davranmaya, basit önlem ve kararlarla çözülebilecek sorunları derinleştirmemeye davet ediyoruz.

Mesleki kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Kaynak: TÜRMOB