Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYFER…

 

 

Anayasa Mahkemesinin 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi

 

Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi

29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31200

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM KARAR

AYFER ATALMIŞ BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : 2016/12198

Karar Tarihi : 9/6/2020

Başkan: Hasan Tahsin GÖKC.AN

Üyeler:

Burhan ÜSTÜN
Hicabı DURSUN
Muammer TOPAL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportörler:

Ayhan KILIÇ
Zeynep KARAKOÇ

Başvurucu:

Ayfer ATALMIŞ

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru; resen vergi tarh edilmesi üzerine açılan davada vergilendirmenin dayanağı olan vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesi nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, satıcıya ödenen katma değer vergisinin indiriminin reddedilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvurular 29/6/2016 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvurular, başvuru formları ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. 2016/12199 numaralı bireysel başvuru dosyası, aralarında konu yönünden hukuki irtibat bulunması nedeniyle 2016/12198 numaralı bireysel başvuru dosyası ile birleştirilmiş ve incelemenin 2016/12198 numaralı bireysel başvuru dosyası üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

6. Başvuru formu vc eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde olaylar özetle şöyledir;

Tamamı İçin Tıklayınız