Azami İade Edilebilir Vergi:

KDV Uygulama Genel Tebliği’nin IV. KDV İadesinde Ortak Hususlar başlığında yer alan 1.1. Kapsam bölümünde göre, “bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Bu kapsama sadece mükelleflerin imalat veya alışlarından kaynaklanan sadece doğrudan yüklenimlerinin iadesi yapılabilir.

Kural olarak bir dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’i kadar iade talep edilebilir. Bu orana ulaşılıncaya kadar 1) doğrudan yüklenimler, 2) giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet pay ve 3)iade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı nedenleri ile yüklenilen KDV iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’ine kadar iade talep edilebilir.

Ancak doğrudan yüklenimler iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’inden fazla ise bu takdirde sadece doğrudan yüklenilen KDV’nin iadesi talep edilebilir. Doğrudan yüklenimlerin %18’i aştığı durumlarda iade hesabına 2) giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet pay ve 3)iade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı nedenleri ile yüklenilen KDV’den pay verilemez.

Talep edilen doğrudan yüklenim iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’ine kadar nakden veya mahsuben iadesi talep edilebilir. Hem mükelleflerce nakden veya mahsuben hem de YMM KDV İade Raporu ile iade talep edilmesi halinde ilgili dönem iadenin %18’ine kadar kısmını vergi dairesi genel hükümlere göre iadesini gerçekleştirirken, aşan kısmın iadesi ise münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılmaktadır.

Sorularınızı info@tekinymm.com adresinde bizimle paylaşabilirsiniz.