KGK 75935942-050.01.04-[01/61] COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 05 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazet…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı

 

KGK 75935942-050.01.04-[01/61]

COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

05 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31146

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/61]

Toplantı Tarihi: 04.06.2020

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “COVID-19-Related Rent Concessions – Amendment too IFRS 16” başlığıyla yayımlanan “COVID-19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

COVID-19’la İlgili Olarak

Tanınan Kira İmtiyazları

TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

 

Tamamı İçin Tıklayınız